Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016 Συνεδριακό Κέντρο Δαΐς

From Complex to Simple: Performing in an Era of Smart Machines

Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι ευφυείς μηχανές, η Πληροφορία καθιερώνεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής στρατηγικής κάθε οργανισμού. Μαζί με τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αυτοματοποίηση, την ανάλυση κι επεξεργασία της Πληροφορίας, παρουσιάζεται μια πολυπλοκότητα που μέχρι πρότινος δεν ήταν καν ορατή. Η πολυπλοκότητα αυτή είναι εμφανής τόσο στους πελάτες όσο και στο εσωτερικό της επιχείρησης (εργαζόμενοι, διαδικασίες).

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΙΤ Leaders καλούνται να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη διάχυση της Πληροφορίας στον οργανισμό και τους πελάτες τους με απλό τρόπο, μειώνοντας την πολυπλοκότητα, διευρύνοντας τις γνώσεις και εμπειρίες τους, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο τους, αλλά και αναπτύσσοντας μοντέλα συνεργασίας με στελέχη από άλλες διευθύνσεις ώστε να καθοδηγήσουν με επιτυχία την επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή.

Έμφαση στην ανταλλαγή εμπειριών

Το καταξιωμένο συνέδριο των IT Leaders, 11ο IT Directors Forum, στοχεύει για μια ακόμα χρονιά να δώσει πρόσβαση σε νέες ιδέες, λύσεις και καινοτομίες αλλά και να αναλύσει διεξοδικά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιακή εποχή και την αξιοποίηση της ευφυΐας των μηχανών.

Θέτει σε πρώτο πλάνο ζητήματα ηγεσίας, καινοτομίας, διαμόρφωσης και σχεδιασμού ευέλικτης ΙΤ στρατηγικής και αποτελεσματικής υλοποίησής της με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής αξίας.

Confirmed Speakers

Συνεχίζοντας την παράδοση των παρουσιάσεων από σημαντικούς διεθνείς ομιλητές, το IT Directors Forum παρουσιάζει φέτος δύο ομιλητές που θέτουν επί τάπητος αιχμηρά θέματα που είναι σίγουρο ότι θα διευρύνουν το σκεπτικό μας για την αξιοποίηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές έως 28 Ιουλίου 2016

International Speakers

  • Julia Kirby, Senior Editor, Harvard Business Review
  • Μartin Mocker, Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής στο ΕSB Business School, Reutlingen University, Germany, “Revisiting Complexity in the Digital World: Finding Your Complexity Sweet Spot”

Ομιλητές

Julia Kirby Η Julia Kirby είναι senior editor στο Harvard Business Review και έχει συγγράψει (μαζί με τον Tom Davenport) το βιβλίο “Only Humans Need Apply”, μέσα από το οποίο εξηγεί ότι οι ευφυείς μηχανές (αυτές με τεράστιες και ταχύτατες δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων) τείνουν να αντικαθιστούν και θέσεις εργασίας που απαιτούν πνευματική εργασία.
Μartin Mocker Ο Dr. Martin Mocker είναι καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων και πληροφορικής στο ΕSB Business School και έχει εργαστεί μαζί με τον Peter Weill στην έρευνα του ΜΙΤ. Θα παρουσιάσει το θέμα της πολυπλοκότητας στην σημερινή οικονομία και πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να απλοποιήσουν την προσφορά αξίας των επιχειρήσεων τόσο εσωτερικά όσο και στους πελάτες.